Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endringer i forskrift 29. juni 2000 nr. 688 om vektårsavgift

Fastsatt av Finansdepartementet 9. desember 2016 med hjemmel i lov 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter (motorkjøretøy og båtavgiftsloven).

I

I forskrift 29. juni 2000 nr. 688 om vektårsavgift gjøres følgende endringer:

§ 15 oppheves.

§ 16 oppheves.

II

Endringene under I trer i kraft 1. januar 2017.

Tilhørende lov

Til toppen