Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift 29. juni 2000 nr. 688 om vektårsavgift

Fastsatt av Finansdepartementet 10. desember 2012 med hjemmel i lov 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter og Stortingets årlige avgiftsvedtak.

                                                     I

I forskrift 29. juni 2000 nr. 688 om vektårsavgift gjøres følgende endringer:

§ 8 annet ledd skal lyde: 

Dersom avgasskravnivå ikke kan dokumenteres anses kjøretøy registrert etter nedenfor nevnte datoer å oppfylle de tilhørende avgasskravnivå:

a)      kjøretøy registrert før 1. oktober 1993 – tilfredsstiller ingen avgasskravnivå (ikke EURO)

b)      kjøretøy registrert etter 1. oktober 1993 – tilfredsstiller EURO I

c)      kjøretøy registrert etter 1. oktober 1996 – tilfredsstiller EURO II

d)      kjøretøy registrert etter 1. oktober 2001 – tilfredsstiller EURO III

e)      kjøretøy registrert etter 1. oktober 2006 – tilfredsstiller EURO IV

f)       kjøretøy registrert etter 1. oktober 2009 – tilfredsstiller EURO V

g)      kjøretøy registrert etter 1. januar 2014 — tilfredsstiller EURO VI

                                                     II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2013.

Tilhørende lov

Til toppen