Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endringer i forskrift 19. mars 2001 nr. 268 om engangsavgift på motorvogner

Fastsatt av Finansdepartementet 9. desember 2016 med hjemmel i lov 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter (motorkjøretøy- og båtavgiftsloven) og Stortingets årlige avgiftsvedtak.

I forskrift 19. mars 2001 nr. 268 om engangsavgift på motorvogner gjøres følgende endringer:

§ 5-4 skal lyde:
§ 5-4.Krav til  betaling og godkjenning ved endring av avgiftsmessig status eller avgiftsmessig grunnlag
Fastsatt avgift må betales før ombyggingen starter. Ombyggingen må godkjennes av regionvegkontoret.

§ 9-2 oppheves.

II

Endringene under I trer i kraft 1. januar 2017.

Tilhørende lov

Til toppen