Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endringer i forskrift 4. juli 1986 nr. 1433 om årsavgift for motorvogn

Fastsatt av Finansdepartementet 9. desember 2016 med hjemmel i lov 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter og Stortingets vedtak om årsavgift.

I

I forskrift 4. juli 1986 nr. 1433 om årsavgift for motorvogn gjøres følgende endringer:

§ 8 oppheves.

§ 10 oppheves.

§ 11 oppheves.

II

Endringene under I trer i kraft 1. januar 2017.

Tilhørende lov

Til toppen