Forskrift om ikke-næringsmessig transport av dyr og transport av sirkusdyr

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 8. februar 2012 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd § 6, § 7, § 11, § 30 og § 34.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov