Dyrevelferdsloven

Landbruks- og matdepartementet

LOV 2009-06-19 nr 97: Lov om dyrevelferd

Formålet med loven er å fremme god dyrevelferd og respekt for dyr. I kraft 1 jan 2010, se § 40.

Formålet med loven er å fremme god dyrevelferd og respekt for dyr. I kraft 1 jan 2010, se § 40.

Se loven på lovdata.no

Tilhørende forskrifter