Forskrift om import fra tredjestater av visse levende dyr, bier, humler og ferskt kjøtt av visse dyr

Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet og Landbruks- og matdepartementet 23. juli 2010 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 12, § 13, § 15, § 16, § 19 og § 23 tredje ledd, delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790 og lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd § 11 og § 17, jf. delegeringsvedtak 11. juni 2010 nr. 814.<br> Tilføyd hjemmel: Delegeringsvedtak 5. mai 2004 nr. 884, delegeringsvedtak 20. oktober 2010 nr. 1356.<br> EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I innledende del nr. 7 (forordning (EU) nr. 206/2010 endret ved forordning (EU) nr. 810/2010, forordning (EU) nr. 144/2011, forordning (EU) nr. 342/2011, forordning (EU) nr. 801/2011, forordning (EU) nr. 1112/2011, forordning (EU) nr. 497/2012, forordning (EU) nr. 546/2012, forordning (EU) nr. 644/2012, forordning (EU) nr. 1036/2012, forordning (EU) nr. 1160/2012, forordning (EU) nr. 71/2013, forordning (EU) nr. 102/2013, forordning (EU) nr. 191/2013, forordning (EU) nr. 196/2013, forordning (EU) nr. 482/2013, forordning (EU) nr. 519/2013, forordning (EU) nr. 556/2013, forordning (EU) nr. 780/2013, forordning (EU) nr. 854/2013, forordning (EU) nr. 1044/2013, forordning (EU) nr. 1218/2014, forordning (EU) 2015/604, forordning (EU) 2015/917, forordning (EU) 2016/922 og forordning (EU) 2016/1248), del 7.2 nr. 59 (beslutning 2013/503/EU endret ved beslutning (EU) 2015/266), vedlegg I kap. I innledende del nr. 8 (forordning (EU) nr. 750/2014 som endret ved forordning (EU) nr. 1306/2014 og forordning (EU) 2015/1746), del 8.1 nr. 16a (direktiv 2004/68/EF endret ved beslutning 2012/253/EU), ESA-vedtak 28/07/COL, ESA-vedtak 159/10/COL og ESA-vedtak 160/10/COL.<br> Endringer: Endret ved forskrifter 25 okt 2010 nr. 1374, 21 feb 2011 nr. 160, 19 april 2011 nr. 418, 24 juni 2011 nr. 789, 19 aug 2011 nr. 852, 14 nov 2011 nr. 1110, 26 juni 2012 nr. 686, 2 juli 2012 nr. 747, 13 aug 2012 nr. 803, 13 nov 2012 nr. 1050, 3 jan 2013 nr. 9, 28 jan 2013 nr. 116, 11 feb 2013 nr. 178, 26 april 2013 nr. 418, 7 mai 2013 nr. 455, 26 juni 2013 nr. 790, 3 des 2013 nr. 1406, 20 des 2013 nr. 1664, 26 sep 2014 nr. 1250, 29 sep 2014 nr. 1281, 24 okt 2014 nr. 1335, 26 jan 2015 nr. 63, 19 feb 2015 nr. 140, 20 april 2015 nr. 387, 5 mai 2015 nr. 459, 17 juni 2015 nr. 689, 5 okt 2015 nr. 1162, 19 mai 2016 nr. 543, 16 juni 2016 nr. 666, 16 aug 2016 nr. 982.<br> Rettelser: 19.04.2013 (Forordning (EU) nr. 206/2010).

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov