Endringslov til dyrevelferdsloven

Lov om endringer i lov om dyrevelferd (omplassering og salg av dyr i midlertidig forvaring mv.)

Se loven på lovdata.no

Tilhørende forskrifter