Forskrift om import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet 19. juli 2010 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 12, § 13, § 15, § 16, § 19 og § 23, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790 og lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd § 11, § 17 og § 38.<br> Tilføyd hjemmel: Delegeringsvedtak 11. juni 2010 nr. 814 og delegeringsvedtak 20. oktober 2010 nr. 1356.<br> EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I del 8.1 nr. 3a (direktiv 2009/158/EF som endret ved vedtak 2011/214/EU og vedtak 2011/879/EU), del 4.2 nr. 71 (vedtak 2003/644/EF), del 4.2 nr. 77 (vedtak 2004/235/EF), del 4.2 nr. 37 (vedtak 95/410/EF sist endret ved vedtak 98/227/EF), innledende del nr. 7 (forordning (EF) nr. 798/2008 endret ved forordning (EF) nr. 1291/2008, forordning (EF) nr. 411/2009, forordning (EU) nr. 215/2010, forordning (EU) nr. 241/2010, forordning (EU) nr. 254/2010, forordning (EU) nr. 332/2010, forordning (EU) nr. 925/2010, forordning (EU) nr. 955/2010, forordning (EU) nr. 364/2011, forordning (EU) nr. 427/2011, forordning (EU) nr. 536/2011, forordning (EU) nr. 991/2011, forordning (EU) nr. 1132/2011, forordning (EU) nr. 1380/2011, forordning (EU) nr. 110/2012, forordning (EU) nr. 393/2012, forordning (EU) nr. 532/2012, forordning (EU) nr. 1162/2012, forordning (EU) nr. 88/2013, forordning (EU) nr. 191/2013, forordning (EU) nr. 437/2013, forordning (EU) nr. 519/2013, forordning (EU) nr. 556/2013, forordning (EU) nr. 866/2013, forordning (EU) nr. 1204/2013, forordning (EU) nr. 166/2014, forordning (EU) nr. 952/2014, forordning (EU) 2015/198, forordning (EU) 2015/243, forordning (EU) 2015/342, forordning (EU) 2015/526, forordning (EU) 2015/608, forordning (EU) 2015/796, forordning (EU) 2015/908, forordning (EU) 2015/1153, forordning (EU) 2015/1220, forordning (EU) 2015/1349, forordning (EU) 2015/1363, forordning (EU) 2015/1884, forordning (EU) 2015/2258, forordning (EU) 2016/15, forordning (EU) 2016/39, forordning (EU) 2016/57, forordning (EU) 2016/148, forordning (EU) 2016/433).<br> Endringer: Endret ved forskrifter 29 okt 2010 nr. 1377, 17 nov 2010 nr. 1455, 27 april 2011 nr. 430, 9 mai 2011 nr. 481, 6 juni 2011 nr. 572, 27 april 2011 nr. 430, 24 juni 2011 nr. 789, 7 okt 2011 nr. 1002, 25 nov 2011 nr. 1136, 18 jan 2012 nr. 58, 23 feb 2012 nr. 178, 18 mai 2012 nr. 444, 11 mai 2012 nr. 417, 26 juni 2012 nr. 683, 3 okt 2012 nr. 937, 8 jan 2013 nr. 18, 11 feb 2013 nr. 171, 26 april 2013 nr. 418, 13 juni 2013 nr. 611, 14 nov 2013 nr. 1316, 17 feb 2014 nr. 189, 26 juni 2014 nr. 881, 17 sep 2014 nr. 1294, 5 jan 2015 nr. 27, 4 mars 2015 nr. 189, 20 mars 2015 nr. 274, 7 april 2015 nr. 346, 4 mai 2015 nr. 444, 26 mai 2015 nr. 528, 17 juni 2015 nr. 672, 17 juli 2015 nr. 908, 19 aug 2015 nr. 972, 10 nov 2015 nr. 1300, 7 des 2015 nr. 1411, 22 jan 2016 nr. 46, 19 jan 2016 nr. 51, 9 feb 2016 nr. 122, 29 mars 2016 nr. 329.<br> Rettelser: 24.07.2014 (Pdf av sertifikatet RAT).

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov