Forskrift om velferd for hest og hund i konkurranser

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 9. desember 2020 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd § 6, § 8, § 10, § 19 og § 26, jf. delegeringsvedtak 11. juni 2010 nr. 814, og lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell § 3 og § 23.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov