Forskrift om endring i forskrift om forbud mot å stille ut hunder som har fått øre og/eller hale kupert

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 10. desember 2012 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd § 26, jf. delegeringsvedtak 11. juni 2010 nr. 814.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov