Forskrift om forbud mot å stille ut hunder som har fått øre og/eller hale kupert

Fastsatt av Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet) 25. april 2003 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd § 26, jf. delegeringsvedtak 11. juni 2010 nr. 814.Endringer: Endret ved forskrifter 6 aug 2010 nr. 1147, 10 des 2012 nr. 1361.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov