Dyrevernlova

Landbruks- og matdepartementet

LOV-1974-12-20-73 Lov om dyrevern

 

Se loven på lovdata.no

Tilhørende forskrifter

Tilhørende tolkningsuttalelser