Forskrift om hold av strutsefugl

Fastsatt av Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet) 2. oktober 1998 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd § 6, § 7, § 8, § 9, § 23 og § 24, jf. delegeringsvedtak 11. juni 2010 nr. 814.Endringer: Endret ved forskrifter 6 mai 2003 nr. 593, 9 jan 2004 nr. 50, 14 nov 2007 nr. 1269, 6 aug 2010 nr. 1147, 21 jan 2013 nr. 62.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov