Forskrift om hold av pelsdyr

Fastsatt av Landbruksdepartementet 20. september 1998 med hjemmel i lov av 20. desember 1974 nr. 73 om dyrevern § 30.

 

Tilhørende lov