Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring i forskrift om hold av pelsdyr

Fastsatt av Landbruks - og matdepartementet 25.08.2008 med hjemmel i lov av 20. desember 1974 nr. 73 om dyrevern § 30.

I

I forskrift 20. september 1998 nr. 901 om hold av pelsdyr gjøres følgende endring: 

§ 13 nytt annet ledd skal lyde:

Det er forbudt å arrangere og la pelsdyr delta i arrangementer eller aktiviteter der levende pelsdyr vises frem og som for dyrene innebærer transport, opphold og fremvisning i fysisk immobilisert tilstand i et fremmed miljø.

II

Endringen skal tre i kraft fra og med 1. januar 2009.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov

Til toppen