Historisk arkiv

Forskrifter om offentlig kjøttkontroll m.v.

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Nordli

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 14. juli 1978 i medhold av lov av 12. april 1957 nr. 2 om slakterier, kjøttindustri og offentlig kjøttkontroll m.v., lov 20. desember 1974 nr. 73 om dyrevern og lov 8. juni 1962 nr. 4 om tiltak mot dyresjukdommer (husdyrloven) med senere endringer. Endret 8 nov 1985 nr. 1907, 29 april 1988 nr. 312, 26 juni 1989 nr. 1078, 23 nov 1989 nr. 1186, 25 april 1994 nr. 320, 10 jan 1996 nr. 79, 15 des 1997 nr. 1444, 28 sep 1998 nr. 919, 23 des 1998 nr. 1531.

Tilhørende lov