Forskrift for stevneveterinærassistent ved totalisatorløp og ridestevner

Fastsatt av Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet) 16. februar 1987 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd § 26, jf. delegeringsvedtak 11. juni 2010 nr. 814 og lov 1. juli 1927 nr. 3 om veddemål ved totalisator og kgl.res. 19. november 1982. Endringer: Endret ved forskrift 6 aug 2010 nr. 1147.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov