Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om hold av høns og kalkun

Fastsatt av Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet) 12. desember 2001 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd § 6, § 7, § 8, § 9, § 23, § 24, § 25 og § 38, jf. delegeringsvedtak 11. juni 2010 nr. 814 <br> EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I, kap. I pkt. 9.1.8. (direktiv 93/119/EØF), (direktiv 1999/74/EF) og (direktiv 2002/4/EF).<br> Endringer: Endret ved forskrifter 31 jan 2002 nr. 126, 7 mai 2003 nr. 616, 14 aug 2003 nr. 1078, 9 jan 2004 nr. 51, 29 juni 2006 nr. 857, 14 nov 2007 nr. 1269, 6 aug 2010 nr. 1147, 21 jan 2013 nr. 62, 24 jan 2013 nr. 64, 12 feb 2013 nr. 195, 12 des 2014 nr. 1672.

 

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov

Til toppen