Forskrift om hold av høns og kalkun

Fastsatt av Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet) 12. desember 2001 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd § 6, § 7, § 8, § 9, § 23, § 24, § 25 og § 38, jf. delegeringsvedtak 11. juni 2010 nr. 814 <br> EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I, kap. I pkt. 9.1.8. (direktiv 93/119/EØF), (direktiv 1999/74/EF) og (direktiv 2002/4/EF).<br> Endringer: Endret ved forskrifter 31 jan 2002 nr. 126, 7 mai 2003 nr. 616, 14 aug 2003 nr. 1078, 9 jan 2004 nr. 51, 29 juni 2006 nr. 857, 14 nov 2007 nr. 1269, 6 aug 2010 nr. 1147, 21 jan 2013 nr. 62, 24 jan 2013 nr. 64, 12 feb 2013 nr. 195, 12 des 2014 nr. 1672.

 

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov