Forskrift om endring i forskrift om hold av høns og kalkun

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 6. mars 2017 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd § 5, § 23 og § 24.

Sjå føresegna på lovdata.no

Tilhøyrande lov