Historisk arkiv

Forskrift om forsøk med dyr

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Brundtland III

Utgiver: Landbruksdepartementet

Fastsatt av Landbruksdepartementet 15. januar 1996 med hjemmel i lov 20. desember 1974 nr. 73 om dyrevern § 22 og § 30, jfr. kgl.res. 19. november 1976 nr. 3371. Endret 17 nov 1998 nr. 1078.

 

Tilhørende lov