Forskrifter om forbud mot at fremmedartede (eksotiske) dyr innføres, omsettes eller holdes som husdyr, selskapsdyr eller i fangenskap på annen måte

Fastsatt av Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet) 20. november 1976 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd § 22 og § 27, jf. delegeringsvedtak 11. juni 2010 nr. 814.Endringer: Endret ved forskrifter 10. januar 1996 nr. 85, 6. mai 2003 nr. 593, 9. januar 2004 nr. 29, 6. august 2010 nr. 1147.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov