Midlertidig forskrift om forbud mot jakt på utsatt fugl

Fastsatt av Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet) 24. august 1990 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd § 20, jf. delegeringsvedtak 11. juni 2010 nr. 814.Endringer: Endret ved forskrifter 9 jan 2004 nr. 45, 6 aug 2010 nr. 1147.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov