Forskrift om avliving av hund og katt

Fastsatt av Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet) 11. oktober 1998 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd § 12, jf. delegeringsvedtak 11. juni 2010 nr. 814.Endringer: Endret ved forskrifter 9 jan 2004 nr. 52, 6 aug 2010 nr. 1147, 21 jan 2013 nr. 62.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov