Forskrift om forbud mot bruk av legemidler m.m. til og visse former for behandling av konkurransehest (doping)

Gitt av Landbruksdepartementet 30. januar 1987 med hjemmel i lov 20. desember 1974 nr. 73.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov