Forskrift om velferd for dyr ved ervervsmessig omsetning

Gitt av Landbruksdepartementet 10. januar 1985 i medhold av § 3 i lov 8. juni 1962 nr. 4 om tiltak mot dyresjukdommer (husdyrloven) og § 30 i lov 20. desember 1974 nr. 73 om dyrevern (dyrevernloven). Endret 20. juli 1994 nr. 743, 10 jan 1996 nr. 81.

Tilhørende lov