Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om oppheving av forskrift 14. juni 2005 nr. 550 om bindende forhåndsuttalelser i skatte- og avgiftssaker

Fastsatt av Finansdepartementet 9. desember 2016 med hjemmel i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 3A-4 og lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) § 17-4.

I

Forskrift 14. juni 2005 nr. 550 om bindende forhåndsuttalelser i skatte- og avgiftssaker oppheves.

 II

Opphevingen under I trer i kraft 1. januar 2017.

Tilhørende lov

Til toppen