Merverdiavgiftsloven

Finansdepartementet

Lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift

Denne loven gjelder merverdiavgift. Merverdiavgift er en avgift til staten som skal beregnes ved omsetning, uttak og innførsel av varer og tjenester.

Se loven på lovdata.no

Tilhørende forskrifter

Tilhørende tolkningsuttalelser