Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Merverdiavgiftsloven

LOV-1969-06-19-66 Lov om merverdiavgift

For så vidt Stortinget vedtar at det til statskassen skal betales en avgift på omsetning av varer og tjenester i alle ledd og ved innførsel, gjelder reglene i denne lov når ikke annet er særskilt bestemt i annen lov eller Stortingets vedtak om avgiften. Med vare forstås fysiske gjenstander, herunder fast eiendom. Som vare anses også elektrisk kraft, vann fra vannverk, gass, varme og kulde. Med tjeneste forstås alt som kan omsettes og som ikke er å anse som vare etter første ledd. Som tjeneste anses også begrensede rettigheter til fysiske gjenstander eller fast eiendom, samt hel eller delvis utnyttelse av immaterielle verdier.

Se loven på lovdata.no

Tilhørende forskrifter

Tilhørende tolkningsuttalelser

Til toppen