Forsiden

§ 3-10 første ledd:

Les tolkningsuttalelsen her