Tolkningsuttalelser om merverdiavgiftskompensasjonsloven