Tolkningsuttalelser om arveavgiftsloven (opphevet)