Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Skattebetalingsloven

LOV-1952-11-21-2 Lov om betaling og innkreving av skatt

Loven oppheves ved lov 17 juni 2005 nr. 67 (i kraft fra den tid Kongen bestemmer). - Jfr. lover 28 feb 1997 nr. 19 (ftrl.), 6 juni 1975 nr. 29 kap. 7 (eiendomsskatt), 13 juni 1975 nr. 35 § 7. Enhver skattepliktig plikter å betale forskott på skatt i det kalenderåret som blir å legge til grunn ved inntektslikningen i det følgende år. Forskott erlegges ved forskottstrekk etter reglene i kapitel II eller ved innbetaling av forskottsskatt etter reglene i kapitel III. § 2. Fritatt for innbetaling av forskottsskatt og for å bli undergitt forskottstrekk er: Innenlandske aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper og dermed likestilte selskaper (skatteloven § 10-1 første ledd), samt slike selskaper hjemmehørende i utlandet, Almenningskasser, Andre selskaper og innretninger som har eget styre, Konkurs- og administrasjonsboer, for så vidt skyldneren går inn under noen av de grupper som er nevnt foran under a-c, Staten og Fylkes-, herreds- og bykommuner.

Loven oppheves ved lov 17 juni 2005 nr. 67 (i kraft fra den tid Kongen bestemmer). - Jfr. lover 28 feb 1997 nr. 19 (ftrl.), 6 juni 1975 nr. 29 kap. 7 (eiendomsskatt), 13 juni 1975 nr. 35 § 7. Enhver skattepliktig plikter å betale forskott på skatt i det kalenderåret som blir å legge til grunn ved inntektslikningen i det følgende år. Forskott erlegges ved forskottstrekk etter reglene i kapitel II eller ved innbetaling av forskottsskatt etter reglene i kapitel III. § 2. Fritatt for innbetaling av forskottsskatt og for å bli undergitt forskottstrekk er: Innenlandske aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper og dermed likestilte selskaper (skatteloven § 10-1 første ledd), samt slike selskaper hjemmehørende i utlandet, Almenningskasser, Andre selskaper og innretninger som har eget styre, Konkurs- og administrasjonsboer, for så vidt skyldneren går inn under noen av de grupper som er nevnt foran under a-c, Staten og Fylkes-, herreds- og bykommuner.

Se loven på lovdata.no

Tilhørende forskrifter

Tilhørende tolkningsuttalelser

Til toppen