Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift 2. mai 2012 nr. 390 om pålegg om revisjon mv.

Fastsatt av Finansdepartementet 2. september 2013 med hjemmel i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 6-7 nr. 6, lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) § 16-8 sjette ledd og lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) § 5-13b sjette ledd.

                                                              I
I forskrift 2. mai 2012 nr. 390 om pålegg om revisjon mv. gjøres følgende endringer:

Forskriftens hjemmelsfelt skal lyde:Fastsatt av Finansdepartementet 2. mai 2012 med hjemmel i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 6-7 nr. 6, lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) § 5-13b sjette ledd og lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) § 16-8 sjette ledd.

§ 1 første ledd skal lyde:
Pålegg om revisjon ilegges etter ligningsloven § 6-7, merverdiavgiftsloven § 16-8 eller skattebetalingsloven § 5-13b.

§ 1 annet ledd skal lyde:
Det kan ikke gis pålegg om revisjon på bakgrunn av feil og mangler i årsregnskap hvor foretaket hadde revisjonsplikt i medhold av revisorloven § 2-1 eller pålegg etter ligningsloven § 6-7, merverdiavgiftsloven § 16-8 og skattebetalingsloven § 5-13b.

§ 5 første ledd skal lyde:
Skattekontoret skal sende melding til Foretaksregisteret når kontoret har besluttet å pålegge et foretak revisjonsplikt etter ligningsloven § 6-7, merverdiavgiftsloven § 16-8 eller skattebetalingsloven § 5-13b.

                                                              II
Forskriften trer i kraft straks.

Tilhørende lov