Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om oppheving av forskrift 20. november 1997 nr. 1181 om summarisk fellesoppgjør for krav på skatt og arbeidsgiveravgift til folketrygden

Fastsatt av Finansdepartementet 9. desember 2016 med hjemmel i lov av 13. juni 1980 nr. 25 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 9-5 nr. 8 og § 6-16, lov av 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) § 23-2 siste ledd og lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) § 11-7 annet ledd.

I

Forskrift 20. november 1997 nr. 1181 om summarisk fellesoppgjør for krav på skatt og arbeidsgiveravgift til folketrygden oppheves.

II

Opphevingen under I trer i kraft 1. januar 2017.

 

Tilhørende lov