Lov om kompensasjon for merverdiavgift

LOV-2003-12-12-108 Lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv.

Formålet med denne loven er å motvirke konkurransevridninger som følge av merverdiavgiftssystemet gjennom at det ytes kompensasjon for merverdiavgift til kommuner, fylkeskommuner og visse private og ideelle virksomheter. Denne loven gjelder: kommuner og fylkeskommuner med kommunal og fylkeskommunal virksomhet der øverste myndighet er kommunestyret, fylkestinget eller annet styre eller råd i henhold til kommuneloven eller kommunal særlovgivning, interkommununale1 og interfylkeskommunale sammenslutninger organisert etter kommuneloven eller annen kommunal særlovgivning, private eller ideelle virksomheter som produserer helsetjenester, undervisningstjenester eller sosiale tjenester som kommunen eller fylkeskommunen er pålagt å utføre ved lov, Barnehager som nevnt i lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager § 6, kirkelig fellesråd. Virksomheten skal være registrert i Enhetsregisteret.

Formålet med denne loven er å motvirke konkurransevridninger som følge av merverdiavgiftssystemet gjennom at det ytes kompensasjon for merverdiavgift til kommuner, fylkeskommuner og visse private og ideelle virksomheter. Denne loven gjelder: kommuner og fylkeskommuner med kommunal og fylkeskommunal virksomhet der øverste myndighet er kommunestyret, fylkestinget eller annet styre eller råd i henhold til kommuneloven eller kommunal særlovgivning, interkommununale1 og interfylkeskommunale sammenslutninger organisert etter kommuneloven eller annen kommunal særlovgivning, private eller ideelle virksomheter som produserer helsetjenester, undervisningstjenester eller sosiale tjenester som kommunen eller fylkeskommunen er pålagt å utføre ved lov, Barnehager som nevnt i lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager § 6, kirkelig fellesråd. Virksomheten skal være registrert i Enhetsregisteret.

Se loven på lovdata.no
Til toppen