Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Delegasjon av myndighet etter merverdiavgiftsloven § 7-5 annet ledd annet punktum, jf. § 6-11 fjerde ledd annet punktum

Fastsatt av Finansdepartementet 13. februar 2017 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) § 7-5 annet ledd annet punktum, jf.§ 6-11 fjerde ledd annet punktum.

I

Departementets myndighet etter merverdiavgiftsloven § 7-5 annet ledd annet punktum, jf. § 6-11 fjerde ledd annet punktum, delegeres til Skattedirektoratet.

II

Vedtaket under I trer i kraft 1. januar 2017.

Fra samme dato oppheves delegasjon 25. februar 2013 nr. 218 II om delegasjon av myndighet etter merverdiavgiftsloven § 7-5 annet ledd annet punktum til Toll- og avgiftsdirektoratet.

Tilhørende lov