Forskrift om reduksjon av uførepensjon

Forskrift om reduksjon av uførepensjon fra lovfestet offentlig tjenestepensjonsordning på grunn av inntekt og om etteroppgjør.

Forskriften gir utfyllende regler om reduksjon av midlertidig uførepensjon og uførepensjon på grunn av inntekt og om etteroppgjør når det er utbetalt for lite eller for mye pensjon i et kalenderår.

Se forskriften på lovdata.no