Høring - utkast til endringer i forskrift om reduksjon av uførepensjon fra lovfestet offentlig tjenestepensjonsordning på grunn av inntekt og om etteroppgjør

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring utkast til endringer i forskrift 26. november 2014 nr. 1467 om reduksjon av uførepensjon fra lovfestet offentlig tjeneste­pensjons­ordning på grunn av inntekt og om etteroppgjør.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 14.06.2016