Endr. i forskrift om reduksjon av uførepensjon

Forskrift om endring i forskrift om reduksjon av uførepensjon fra lovfestet offentlig tjenestepensjonsordning på grunn av inntekt og om etteroppgjør.

Se forskriften på lovdata.no