Forsiden

Forskrift om utsettelse av skatteinnbetalinger for å avhjelpe konsekvensene av Covid-19-utbruddet

Fastsatt av Finansdepartementet 7. april 2020 med hjemmel i skattebetalingsloven §§ 10-10 annet ledd, 10-20 femte ledd og 10-30 tredje ledd.

Se forskriften på lovdata.no