Høring - forslag om fortsatt allmenngjøring av Industrioverenskomsten/ VO-delen i skips- og verftsindustrien

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 19.09.2014