Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll som verktøy i egenkontrollen i norske kommuner og fylkeskommuner

NF-rapport nr 13/2009

Nordlandsforskning har kommet med ny forskningsrapport.

Nordlandsforsking har kartlagt på kor mykje forvaltningsrevisjon og selskapskontroll som blei gjennomført av kommunane og fylkeskommunane i åra 2006−2008. Rapporten byggjer dels på intervju med fem ordførarar, sju administrasjonssjefar og sju kontrollutvalssekretærar og dels på kvantitative spørjeundersøkingar med svar frå opptil 43 kontrollutvalssekretærar som dekkjer 398 kommunar.