Forsiden

Framtidige anskaffelser til forsvarssektoren 2018-2025 (FAF 2019-2026)

Her finner du mer informasjon om forsvarssektorens planlagte materiellinvesteringer og anskaffelser for perioden 2019-2026.

Denne versjonen erstatter tidligere versjoner. 

FAF 2019-2026 - norsk versjon.pdf