Gjennomgang av allmennlegetjenesten

Ekspertutvalgets foreløpige rapport

Det hurtigarbeidende ekspertutvalget for allmennlegetjenesten har utarbeidet foreløpige anbefalinger. Endelig rapport skal foreligge våren 2023.

Ekspertutvalgets delrapport drøfter særlig kompetanse og utdanning, og kommer med flere anbefalinger på dette feltet. Utvalget understreker at dette er foreløpige anbefalinger, og at disse kan bli justert.