Underveis-rapport om fastlegeordningen

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Regjeringen oppnevnte i august et hurtigarbeidende ekspertutvalg som skal gi konkrete forslag til hvordan fastlegeordningen kan gjøres mer bærekraftig. Nå har utvalget levert foreløpige anbefalinger. Endelig rapport skal foreligge innen 15. april 2023.

– Jeg er veldig glad for denne løypemeldingen fra ekspertutvalget. Regjeringen jobber på høygir med å løse fastlegekrisen og sikre at alle har en fastlege å gå til. Vi har derfor en historisk satsning på fastlegeordningen i statsbudsjettet til neste år, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

– Samtidig vil det være behov for ytterligere tiltak framover. Ekspertutvalgets råd og vurderinger vil gi oss viktige innspill i dette arbeidet. 

Drøfter kompetanse og utdanning

Ekspertutvalgets delrapport drøfter særlig kompetanse og utdanning, og kommer med flere anbefalinger på dette feltet. Utvalget understreker at dette er foreløpige anbefalinger, og at disse kan bli justert.

Utvalget vil komme nærmere tilbake til en mer enhetlig og samlet vurdering av allmennlegetjenesten i den endelige rapporten i april. Dette vil inkludere anbefalinger om blant annet legevakt, organisering og finansiering.

– Det er flere interessante forslag på kompetansefeltet som vi nå vil vurdere grundig, samtidig som jeg ser frem til å motta endelig rapport i løpet av våren. Jeg vil takke utvalgsleder Kjetil Telle og utvalgsmedlemmene for arbeidet deres så lang, sier Kjerkol.

Noen sentrale anbefalinger i rapporten

  • Antall Lis1-stillinger bør økes. Et alternativ er å la Lis-1 tjenesten utgjøre siste del av legers grunnutdanning i Norge.
  • Det bør vurderes om sykehus og kommuner på eget initiativ skal kunne opprette Lis 1 stillinger.
  • Kravene i spesialistforskriften bør oppmykes for å bedre kapasiteten.