Gründerrådrapporten

-Gründerrådets seks råd

Gründerrådets rapport sammenfatter rådets arbeid. Mandat har vært: innspill på hva som er de største hindringene for nyetablerte virksomheter eller for folk som ønsker å etablere ny virksomhet.

En gründertilværelse er i stadig endring. Ting må skje fort. For at det offentlige og virkemiddelapparatet skal kunne bistå  gründerne best mulig, har et bredt sammensatt gründerråd, nedsatt av Kommunal- og regionalminisiter Liv Signe Navarsete utarbeidet en rapport. Mandat har vært: innspill på hva som er de største hindringene for nyetablerte virksomheter eller for folk som ønsker å etablere ny virksomhet. Gründernes seks hovedråd er:

  1. Gi gründeren samme velferdsrettigheter som lønnsmottakere
  2. Etabler et system som gir gründeren raskere avklaringer fra virkemiddelapparatet
  3. Bytt geografiske grenser med kunnskapsgrenser
  4. Gjør det attraktivt å investere i gründerbedrifter, og legg ti rette for etablering av pollenkapitalfond (presåkorn)
  5. Bygg sunn gründerkultur
  6. Lag attraktive gründergulrøtter

Gründerrådrapporten (pdf)