Høring - ny forskrift om avleveringsplikt for allment tilgjengelege dokument og endringer i forskrift til åndsverkloven

Revisjonen av forskriftene er blant annet en oppfølging av endringer i lov av 9. juni 1989 nr. 32 om avleveringsplikt for allment tilgjengelege dokument , som trådte i kraft 1. januar 2016. De sentrale endringene knytter seg til bruk av det digitale pliktavleverte materialet, justering av avleveringsrutiner og etableringen av en nettarkivnemnd.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 23.09.2016