Høring - forslag om endret forfallsfrist for lønnstrekk til Svalbard

Finansdepartementet sender på høring et forslag om endring av forfallsfristen som gjelder for innbetaling av lønnstrekk til Svalbard.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.01.2016