Høring - forslag om endret forfallsfrist for lønnstrekk til Svalbard

Finansdepartementet sender på høring et forslag om endring av forfallsfristen som gjelder for innbetaling av lønnstrekk til Svalbard.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.01.2016

Vår ref.: 15/3505 SL HLy/KR

Finansdepartementet sender på høring et forslag om endring av forfallsfristen som gjelder for innbetaling av lønnstrekk til Svalbard. Forslaget innebærer at arbeidsgivere som foretar lønnstrekk til dekning av skatt for arbeidstakere på Svalbard, skal betale lønnstrekket inn til staten seks ganger i året, nærmere bestemt den femtende i måneden etter hver tomånedlige termin. Forslaget fører til at fristene for å betale lønnstrekk til Svalbard blir sammenfallende med fristene for å betale alminnelig forskuddstrekk. Etter gjeldende regler forfaller lønnstrekket til betaling to ganger årlig, hver 1. august for perioden 1. januar til 30. juni og 1. februar for perioden 1. juli til 31. desember.

Vi vil understreke at den enkelte høringsinstans må vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner el.

Høringsfristen er 1. januar 2016. For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på denne siden ved å klikke på ”Send inn høringssvar”. Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

Med hilsen

Helle Harbou-Hals  e.f.
avdelingsdirektør

                                                                             Håvard Lyngmo
                                                                             lovrådgiver

 

Arbeids- og sosialdepartementet

Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet

Forsvarsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet

Olje- og energidepartementet

Samferdselsdepartementet

Utenriksdepartementet

ADATO AS

ADG AS

Aditro

Adonis AS

AF Artic AS

Agrodata AS

Airlift AS

Airlift Services AS

Akademikerne

Alfa Omega AS

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Arbeidsgiverforeningen Spekter

As DAL PersonalStøtteSystem

Avinor AS Svalbard Lufthavn

Axdata Norge AS

Bedriftsforbundet

Bluegarden AS

Cantor AS

Daldata AS

Datatilsynet

db Kompetanse AS

Den Norske Advokatforening

Den norske Revisorforening

Easy Regn AS

EG Norge AS

Evry

Finans Norge (FNO)

Hogia Lønn AS

Hovedorganisasjonen Virke

Huldt & Lillevik

IFS Norge AS

Imtech Spitsbergen

ISS Fascility Services Longyearbyen

Jeeves Informations Systems AS

Jensen Elektriske AS

Jæren Regnskap Taxi AS

Kings Bay AS

Kongsberg Satelite Service

KS

Landsorganisasjonen i Norge

Lexi AS

Lindbak Data

LNS Spitsbergen AS

Lodo Regnskap

Logit Gruppen

Longyearbyen lokalstyre

Longyearbyen Sykehus

Lufttransport AS Svalbard

Maestro Soft AS

Mamut ASA

Metrologisk institutt

NHO Reiseliv

Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

Norges Fiskarlag

Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund

Norges Rederiforbund

Norsk Institutt for Luftforskning

Norsk Polarinstitutt

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Onsoft Computer Systems AS

Oracle Norge AS

Polish Polar Station Hornsund

Sandmo og Svenkerud AS

SAP Norge AS

Secora AS

Skattebetalerforeningen

Skattedirektoratet

Spitsbergen AS

Statistisk Sentralbyrå

Store Norske Spitsbergen kullkompani

Svalbard Næringsforening

Svalbard Reiselivsråd

Svalbard skattekontor

Sysselmannen på Svalbard

Tormod Karlsen AS

Tripletex AS

Trust Arktikugol

Uni Micro AS

Unio, hovedorg. for universitets- og høyskoleutdannede

UNIT4 AGRESSO AS

Universitetssenteret på Svalbard AS

Visma AS

Vitec Midas AS

XLEDGER AS

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS

Økonomiforbundet