Høring - Endringer i regnskapsloven IFRS-plikt for børsnoterte foretak som ikke utarbeider konsernregnskap

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 18.04.2008