Ot.prp. nr. 72 (2008-2009)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Om lov om endringer i lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond og enkelte andre lover (samleproposisjon)

Om lov om endringer i lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond og enkelte andre lover (samleproposisjon)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget